Senast uppdaterad: February 12, 2019

Utemiljön

Det första som möter oss när vi kommer till skolan eller förskolan är utemiljön. Barnen vet att det är de vuxna som har planerat gården och uppfattar den ofta som en värdemätare på vuxnas uppskattning, eller kanske brist på den. Utan att någon säger det rakt ut, förmedlar utformningen av utemiljön ett budskap till alla som ser den, men framför allt till barnen som använder den dagligen. Barnen blir påverkade både fysiskt, psykiskt och socialt av utemiljön.

Mer information hittar ni under kunskapsträdet

Delaktighet

Utemiljön på skolan och förskolan är till för eleverna, och det är de som vet hur den används, därför borde den planeras efter barnens önskemål. När den ska förändras och förbättras är det viktigt att barnen är med från början i arbetet. En bra utgångspunkt för förändringsarbetet är att ställa frågan till barnen: Vad vill ni kunna göra på gården?

För att utvärdera vilka styrkor och svagheter den befintliga gården har, kan barnen själva få beskriva sin gård, kanske genom att visa runt och berätta om vad de gör på olika ställen. Ett annat sätt kan vara att låta barnen rita och berätta om sin gård för att på så sätt se vad som kan bli bättre.

Hur mycket barnen är med och påverkar förslag till förändring har visat sig ha stor betydelse för hur de senare upplever förändringen av skolgården. Ju mer de känner igen sina egna idéer, desto bättre tycker de att upprustningen är. Den känslan kan de sedan förmedla vidare till nya generationer på skolgården.

Läs vidare genom att klicka på de färgglada knapparna längst ned, gör kemikaliemedvetna djupdykningar i alla aspekter av utemiljön och få praktiska tips och råd och länkar till mer kunskap.