Senast uppdaterad: November 15, 2018

Upphandling och inköp

Barn och ungdomar är prioriterade grupper i Kemikalieinspektionens handlingsplan för en Giftfri vardag. Eftersom barn är små, växer och utvecklas är de extra känsliga för exponering av skadliga kemikalier som kan finnas i de mest vardagliga varor som möbler, byggmaterial och matförpackningar. Ett viktigt område för att skapa en kemikaliesmart verksamhet är att se över inköpen av både nya och begagnade varor. Det handlar om att välja rätt från start, eftersom en stor förändring kan bli bestående. 

En del verksamheter behöver förhålla sig till befintliga upphandlingar eller ramavtal, medan andra har större frihet att välja varor utifrån egna kriterier. Oavsett utgångsläge kan alla arbeta med inköpsfrågan utifrån sin situation. Det kan vara genom att skapa en förenklad inköpspolicy där man listar vilka kriterier som är viktigast att börja med. Sätt gärna målsättningen på en nivå som verksamheten kan påverka och skapa en vision för vad man vill uppnå på sikt. Det är viktigt att granska vad som gäller för det befintliga avtalet eller inköpspolicyn för att avgöra vad som behöver ändras.

Med bra rutiner kan inköp av nya och begagnade saker både spara pengar och skapa kemikaliesmarta verksamheter.

Prylar att ha koll på

  • Finns det en inköpspolicy eller avtal du behöver förhålla dig till? Ta reda på vad som gäller och vilka förutsättningar du har för att arbeta med den. Oavsett om det är för förskola, skola eller fritids är det grundläggande arbetet likadant.
  • Det är viktigt att ledningen avsätter tid för att skapa och utvärdera hur en policy fungerar i praktiken.
  • Tänk på att hantera kemikaliefrågan när budget planeras för att skapa utrymme för inköpen. Vissa produkter kan vara dyra medan andra inte.
  • Den som ansvarar för inköpen, har den personen kunskap om kemikalier i produkter?
  • Förs det diskussioner på arbetsplatsmöten om hur skolan och fritidsverksamheten kan göra kemikaliesmarta inköp?

Goda exempel

Upphandlingsmyndigheten har, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett kravpaket som hjälper Sveriges kommuner att i sin upphandling ställa krav för minskad förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen i förskolan. Mycket av detta material kan tillämpas på skola och fritidsverksamhet. Materialet passar lika bra för privata aktörer också.

Upphandlingsmyndigheten har även en kort informationsfilm om hur barn påverkas av kemikalier och varför det är viktigt att ställa krav vid inköp. Se den som ett stöd för att välja rätt produkter och minska förekomsten av miljö- och hälsofarliga ämnen i skolan, även om många produktkategorier är avsedda för förskolan.

NonHazCity är ett EU-projekt med flera nationer och tar ett helhetsbegrepp på kemikalieanvändningen i staden. En viktig aspekt är upphandling med kravställning och uppföljning.

Vägledning
Upphandla eller köp in från leverantörer som har giftfria leksaker och material. För att det ska vara möjligt att rensa ut material behöver det finnas nytt, giftfritt material att tillgå. Därför är det viktigt att det finns leverantörer som har giftfria produkter i sitt sortiment. I alla upphandlingar ställs miljökrav. Genom att även ställa krav på kemikalieinnehåll kan vi undvika oönskade ämnen.

Upphandla från leverantörer som har miljömärkta och allergivänliga produkter. I de upphandlade leverantörernas sortiment behöver det finnas miljömärkta och allergivänliga alternativ när det gäller städartiklar och hygienprodukter, som tvål och tvättmedel.

Få koll på miljömärkningarna
När du väljer miljömärkt är du med och bidrar till fler produkter och tjänster som tar hänsyn till natur och miljö. Naturskyddsföreningen har en guide som visar de oberoende miljömärkningar som används i Sverige. Guiden berättar också om andra typer av vanliga märkningar och vad de står för.