Senast uppdaterad: October 22, 2019

Kunskapsträdet

Larmrapporter och nyheter om risker med kemikalier duggar tätt i medier. Det är svårt att veta vad som är säkert i dag, när det kanske inte är det i morgon. Det behöver vi förhålla oss till, oavsett om vi är forskare, pedagoger, föräldrar, barn eller miljöstrateger.
Ofta skiljer man mellan fara och risk när man talar om kemikalier. Något förenklat är en fara något som kan vara akut giftigt. En risk är en sammanvägd bedömning av faran tillsammans med användningen av kemikalien. En riskbedömning blir då sannolikheten för att en fara ska uppstå i en vald situation eller användning. Att skaffa sig grundläggande kunskaper är ett bra sätt att hantera riskbedömningar av kemikalier i vår miljö.
Som en del av kunskapsspridningen följer här en introduktion till varför vissa kemikalier är mer riskfyllda än andra, ordlista som förklarar begrepp och ämnen, vad aktuell forskning har kommit fram till, vilka rekommendationer myndigheter ger, fördjupningar inom vissa områden och länkar.