Senast uppdaterad: October 22, 2019

Kommunen

Kommunen som organisation, med förskole- och skolverksamheter, förvaltande och byggande av fastigheter samt miljötillsyn har en stor möjlighet att påverka samhället och bidra till en giftfri miljö. Många kommuner har redan eller planerar att ta fram en lokal kemikalieplan, ett strategiskt dokument eller en handlingsplan som ofta antas av kommunfullmäktige. Syftet med en kemikalieplan är att samla, systematisera och presentera arbetet med kemikaliefrågor.

Som tjänsteman i en kommunal organisation är det viktigt att känna till och arbeta för att uppfylla organisationens mål och vidta lämpliga åtgärder. Är du kommunal tjänsteman eller intresserad av hur din kommun arbetar med kemikaliefrågan, kan du kontakta din lokala miljöförvaltning eller miljöstrategiska enhet.

Tips för att få igång ett strategiskt kemikaliearbete i din kommun eller organisation:

 • Inom ramen för Miljösamverkan Skåne genomfördes under december 2016 – november 2017 projektet Kommunala kemikalieplaner. Syftet med projektet var att inspirera och hjälpa skånska kommuner att ta fram lokala kemikalieplaner. Projektet har tagit fram ett förslag till modell för hur en kommunal kemikalieplan kan utformas. Modellen kan användas fritt av Skånes kommuner och organisationer. 
 • Ring kommunens miljöstrateg, miljösamordnare eller motsvarande. Fråga vad som finns eller som är på gång.
 • Är du medborgare så skriv ett medborgarförslag om att kommunen ska ta fram en lokal kemikalieplan.
 • Är du förälder så fråga förskolan och skolan om hur de jobbar med att minska miljö- och hälsofarliga ämnen för barnen. Ställ krav!
 • Prata med kommunalråd och lokala politiker.

Goda exempel

 • Modell för kommunal kemikalieplan som kan användas fritt av alla.
 • Kemikaliesmart vardag och kemikalieplan i Malmö.
 • Handlingsplan 2017-2020 för kemikalier i Skåne, Region Skåne.
 • Påbörjat arbete för kemikalieplan i Kristianstad.
 • LundaKem Kemikalieplanen för Lunds kommun, antagen av kommunfullmäktige 27 sept 2018.
 • Webbsändningar från Giftkonferenserna 2015 och 2017 i Eslöv.

Har du ett bra exempel från din kommun?
Skicka gärna in det till oss så vi kan sprida vidare och inspirera varandra: info@kemikaliesmartskane.se