Senast uppdaterad: September 6, 2018

Leksaker

Barn leker ofta med många olika sorters leksaker och föremål. Vissa leksaker kan bestå av flera delar av plast, trä, metall, gummi, textil och papper och kan därför innehålla kemikalier. Vissa saker som används som leksaker är ursprungligen inte tillverkade för det ändamålet, till exempel gammal elektronik och är därför mindre lämpliga som leksaker eftersom de innehåller ämnen som kan vara farliga.

Lagstiftningen om vad leksaker får innehålla har blivit hårdare och därför är nya leksaker ofta bättre än äldre. Saker som är inköpta före 2007 omfattas inte av någon kemikalielagstiftning och kan därför innehålla skadliga kemikalier. Föremål som inte räknas som leksaker omfattas däremot inte av lagstiftningen, och därför bör barn inte leka med dem. Leksaker som är tillverkade utanför EU kan innehålla mer skadliga kemikalier eftersom de inte har samma strikta lagstiftning. Det är viktigt att du regelbundet går igenom  de saker som barn leker med och rensa bort det som kan innehålla skadliga ämnen. Efter ett par år märker du säkert att plastleksaker har smugit sig in i barnrummet. Det kan vara presenter från kalas, tillbehör från tidningar eller tröstpresenter från läkar- och tandläkarbesök. Det går kanske inte att slänga allt, eftersom barn i samlaråldern gärna vill behålla saker. Men genom att göra barnet delaktigt i processen går det oftast att göra kompromisser så att både förälder/vårdnadshavare och barn blir nöjda.

 

Prylar att ha koll på

Plastleksaker
Mjuka plastleksaker, mjukare än Lego, som är tillverkade av PVC och som är äldre än 2007 kan innehålla skadliga kemikalier och allergiframkallande ämnen. Generellt är leksaker av hård plast bättre än de av mjuk plast, eftersom de innehåller mindre mjukgörande ämnen. Även nya plastleksaker är i regel bättre än gamla. Om en äldre leksak kladdar eller luktar kan det innebära att den släpper ifrån sig ämnen som inte får finnas i nya leksaker. De tungmetaller, framför allt bly och kadmium, som kan finnas i plastleksaker har negativa effekter på bland annat nervsystemet och kan vara cancerframkallande. Vid inköp av plastleksaker, välj de som är tillverkade inom EU och är CE-märkta. Leksaker som är tillverkade efter juli 2013 är ännu säkrare, eftersom lagstiftningen då skärptes ännu en gång.

De leksaker som är viktigast att rensa bort är:

  • klibbiga och hala plastleksaker
  • plastleksaker som luktar starkt
  • mjuka plastleksaker som är tillverkade före 2007; EU-kraven för leksaker skärptes 2007 då de farligaste ftalaterna förbjöds (BBP, DBP och DEHP i halter över 0,1 %)
  • plastleksaker som inte är CE-märkta.

Träleksaker
Träleksaker med flagnande färg bör sorteras bort. Särskilt viktigt är det med äldre leksaker eftersom färgpigment förr kunde innehålla tungmetaller som till exempel kadmium. Träleksaker är ofta ett bra val. Det är ovanligt att träleksaker innehåller skadliga ämnen, speciellt om leksaken är tillverkad inom EU. Äldre leksaker och möbler med flagnande färg ska man dock vara försiktig med, då färgen kan innehålla bly. Välj gärna träleksaker som är obehandlade och omålade.

Smink
All kosmetika ska ha en innehållsförteckning men sminkprodukter för barn, som till exempel färger för ansiktsmålning, är ibland dåligt märkta eller saknar innehållsförteckning. Köp endast produkter som har innehållsförteckning och svenska instruktioner. Tänk också på att smink för dockor inte ska användas på huden.

Icke-leksaker
Det är skillnad på kemikalier i olika produkter beroende på om de är tillverkade som leksaker eller som andra varor. Oftast har leksaker strängare lagstiftning än andra varor. Därför bör varor som inte är tillverkade för barn inte användas som leksaker om du inte är säker på att innehållet är ordentligt kontrollerat.

Elektronik
Elektronik som inte är avsedd att leka med innehåller ofta tungmetaller och flamskyddsmedel. Det kan till exempel vara mobiltelefoner, sladdar och tangentbord. Denna typ av elektronik är inte lämplig för barn att leka med och ska därför rensas ut och lämnas som elavfall till återvinning. Det är inte heller bra att ha dator, tv och annan elektronik i det rum som barnen sover i. När apparaterna blir varma kan de även ge ifrån sig små mängder flamskyddsmedel som går att bli av med genom att vädra ofta och genom att hålla dammet borta. Låt inte barnen skruva isär elektrisk utrustning och låt inte heller små barn stoppa elektronik som mobiltelefoner i munnen. Elektronik som du vill göra dig av med ska lämnas in på en återvinningscentral eller till affären där du köpte elektroniken.

Biljetter och kvitton
Barn ska inte leka med biobiljetter, kassakvitton, parkeringsbiljetter och tåg- och flygbiljetter eftersom de är gjorda av termopapper som kan innehålla det misstänkt hormonstörande ämnet bisfenol A.

Smycken och nycklar
Nycklar, smycken och andra metalldetaljer kan innehålla bly, kadmium och nickel och ska helst inte användas som leksaker.

Tillfälliga tatueringar och henna
Svarta hennatatueringar innehåller ofta starkt allergiframkallande ämnen som kan ge livslånga allergiproblem och utlösa svåra eksem. Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats. Vanliga ”gnuggisar” som man kan köpa i exempelvis leksaksbutiker innebär vanligtvis ingen risk men kan orsaka en allergisk reaktion hos vissa. Men köp endast produkter med innehållsdeklaration och svenska instruktioner.

Goda exempel

Tips för hantering av leksaker:

  • Rengör nya leksaker innan du använder dem. Rengör dem därefter regelbundet av hygieniska skäl
  • Välj helst leksaker som är tillverkade efter 2007, eller ännu hellre efter 2013 då lagstiftningen skärptes ytterligare. 
  • Produkter som är tillverkade för barn är ofta säkrare än de som är gjorda för vuxna. Använd därför leksaker som är anpassade för barnets ålder.
  • Vid inköp av plastleksaker, välj de som är tillverkade inom EU och är CE-märkta. Välj gärna även Svanenmärkta eller andra miljömärkta leksaker.
  • Träleksaker är ofta ett bra val. Det är ovanligt att träleksaker innehåller skadliga ämnen, speciellt om leksaken är tillverkad inom EU. Äldre leksaker och möbler med flagnande färg ska man dock vara försiktig med då färgen kan innehålla bly. Välj gärna träleksaker som är obehandlade och omålade.
  • Det är bra att vara ute mycket, dels för att minska exponeringen och dels för att utemiljöer stimulerar barns utveckling. Barn som sover dagtid kan du låta vila i barnvagn på balkongen eller uteplats, givetvis under uppsikt.