Senast uppdaterad: September 24, 2018

Inredning och byggnad

Inredning
Möbler och övrig inredning kan vara en stor investering som ska hålla under en längre tid. Därför är det viktigt att välja rätt från början. Möbler är ofta sammansatta av många olika typer av material. De kan innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen, eller så har kemikalier använts vid tillverkningen. Möbler med kort livslängd belastar miljön genom att de tidigt kasseras och måste ersättas.  Välj därför med omsorg när nya möbler och annan inredning ska köpas in. Ofta är de skadliga kemikalierna tillsatta i syntetmaterial vilket gör att naturmaterial kan vara ett lämpligare alternativ.

Byggnad
Att använda byggmaterial är ofrånkomligt i inomhusmiljön. Därför är det extra viktigt att undvika miljö- och hälsoskadliga ämnen i byggmaterial. Enligt studier står byggprodukter för cirka 40 procent av de kemiska föroreningarna inomhus vilka kan ha cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska, hormonstörande eller allergiframkallande effekter. I äldre hus kan det finnas material som klassades som ofarliga när de byggdes in, men som man i dag anser är miljö- och hälsofarliga. Ett sådant material är äldre PVC-golv som kan innehålla tungmetaller och ftalater. På samma sätt som man vid val av livsmedel bör välja så obehandlade och naturliga råvaror som möjligt, bör man tänka på samma sätt vad gäller byggmaterial.

Prylar att ha koll på

Inredning

Möbler
Undvik stoppade möbler eftersom de samlar damm och är svårare att rengöra. Ett bra alternativ är då att välja en avtagbar och tvättbar klädsel eller lösa dynor som är tvättbara. Soffor från 1970 och 80-talen innehåller sannolikt höga halter av bromerade flamskyddsmedel. Äldre soffor med skumgummi kan även innehålla andra ämnen som inte är hälsosamma, till exempel bly.

Sovmadrasser
Sovmadrasser och även skötbäddar består ofta av en skummadrass med plastöverdrag av PVC. Skummadrasser kan innehålla skadliga flamskyddsmedel och plastöverdraget kan innehålla ftalater, organofosfater och tungmetaller. Sovmadrasser har en stor kontaktyta med barnens kropp och därför är det särskilt viktigt att de består av sunda material.

Mattor
Det är vanligt att mattor har gummering på undersidan. Gummeringen minskar halkrisken, men kan innehålla bromerade flamskyddsmedel. Välj en matta med väv på undersidan som är ett bättre miljöval. Mattor av plast kan bestå av PVC, vilket i sin tur ofta innehåller mjukgörande ftalater. Välj om möjligt mattor och övriga textiler i naturmaterial som ull, lin, bomull, hampa. Undersök om det finns halkskydd och vilket material det är gjort av. Tänk på att stora mängder kemikalier ofta används vid tillverkning och behandling av textilier.

Filtar
Undvik fleecefiltar eftersom de släpper stora mängder av fibrer vid tvättning och därmed bidrar till mängden mikroplast i vattenmiljön. Likaså bör äldre ullfiltar undvikas på grund av risken att de innehåller hälsoskadligt malmedel. Välj i stället miljömärkt bomull, nyproducerade ullfiltar eller hållbart producerad polyester.

Byggnad

Plastgolv
De allra flesta golv på marknaden består av PVC, även kallat polyvinylklorid eller vinyl. PVC har vinylklorid som byggsten. Det är ett ämne som är klassat som cancerframkallande. För att kunna göra ett mjukt golv av PVC tillsätter man mjukgörare, traditionellt använder man sig av olika slags ftalater. Det finns ett stort antal olika ftalater, varav några kan störa fertiliteten och ett flertal misstänks vara hormonstörande. Mjukgörarna läcker ut ur produkten under hela dess livslängd. Det finns även ftalatfri PVC som är ett bättre alternativ. Men kunskapen om ersättarna är bristfällig. Välj hellre en golvbeläggning i naturmaterial som trä, klinker, tegel, kork, linoleum eller natursten.

Tryckimpregnerat trä
Många träimpregneringsmedel är giftiga och kan skada både människors hälsa och miljön. Träskyddsbehandlat virke kan innehålla giftiga ämnen som kreosot, arsenik, krom och koppar. Undvik att använda tryckimpregnerat virke i sandlådor, på förskole- och skolgårdar samt i odlingslådor. Som alternativ finns virke som tryckimpregnerats med linolja och trä som värmebehandlats. Träsorter som kärnvirke, lärkträ och ek som har en naturligt längre hållbarhet än vissa andra träslag.

Fogmassa
De allra flesta fogmassor innehåller mer eller mindre skadliga ämnen som silikon, isocyanater eller mjukgörare och polyuretan.  Undvik fogmassa genom att inte skapa för många glipor när du snickrar och som behöver åtgärdas med fogmassa. Runt fönster och dörrar kan du exempelvis dreva med isolering i stället för att foga. Isolering av miljövänliga alternativ är lin, hampa, cellulosa och halm.

Isolering
Isoleringsplattor av polyuretan är mycket vanliga i moderna byggen. Vid tillverkning av polyuretanplast används i de allra flesta fall isocyanater. De är klassade som allergiframkallande, hälsoskadliga och misstänks orsaka cancer. När plasten väl har härdat är den ofarlig men när den förbränns bildas återigen de mycket skadliga isocyanaterna. Plattor av polystyren, även kallat frigolit eller cellplast, är också mycket vanligt som isoleringsmaterial. Cellplast brinner lätt och eftersom plasten innehåller mycket luft så sprids branden snabbt. Därför är cellplast ofta behandlad med flamskyddsmedel. Sedan flera flamskyddsmedel visat sig vara skadliga för miljö och hälsa har de förbjudits i Sverige och Europa och i stället ersatts av andra, delvis närbesläktade ämnen. Kunskapen om de nya ämnenas egenskaper och effekter är begränsad, men de består bland annat av långlivade bromerade och klorerade föreningar, men även fosforbaserade föreningar som bryts ner relativt lätt. Mineralull framställs i en mycket energikrävande process och ger en dålig, dammig arbetsmiljö med skadliga fibrer. Även cellplastproduktionen är mycket energiintensiv. Alternativa isoleringsmaterial som utvecklas allt mer är cellulosaisolering, hampa, lin och kork.

Lim och klister
Lim och klister bör undvikas i största möjliga mån, då de oftast innehåller besvärliga kemikalier som farliga biocider, nonylfenoler, nonynylfenoltoxylater, ftalater (mjukgörare), isocyanater och isotiazolinoner. Tänk på att spika eller skruva ihop material när så är möjligt. Använd med fördel växtbaserade lim och klister (består oftast av stärkelse eller cellulosa och är vattenbaserade), till exempel cellulosaklister som används för att fästa tapeter. De är oftast pulver som rörs ut med vatten.

Kopparplåt
Koppar oxiderar i kontakt med luftens syre och vatten. Kopparjonen är ett så kallat särskilt förorenande ämne (SFÄ) och är klassat som farligt för vattenlevande organismer. Förutom att kopparjonen förorenar våra vattenförekomster så försämrar den även kvaliteten på slam från reningsverken. Koppar hittar vi i bland annat vattenledningsrör samt i fasad- och takplåt. I stället kan man använda rör och plåt av rostfritt stål.

Byggskivor
Kan innehålla hälsoskadligt lim, antigen formaldehyd som är cancer- och allergiframkallande eller polyuretaner och isocyanater som är lika betänkliga. Spånskivor är exempel på byggskivor som vanligtvis är i hoplimmade med bindemedlet fenolformaldehydharts eller polyuretan (isocyanat). Tänk på att OSB-plattor har lägre andel lim än spånskivor. Gipsskivor är ett bra alternativ eftersom de består av papp- eller kartongöverdragen gips som inte släpper ut skadliga ämnen; de framställs av naturlig gipssten eller av restprodukter från industrin. Träfiberskivor, mest kända under varunamnet Masonite, pressas samman under värme och tryck, vanligen med träets naturliga lignin som enda bindemedel.

Färg
Målarfärg är en kemisk produkt och är en blandning av pigment, bindemedel och lösningsmedel. Ibland tillsätts antimögelmedel i vattenbaserade färger. Antimögelmedel kan orsaka allergi. Ofta tillsätts också ett lösningsmedel som glykoleter för att hindra att färgen klumpar sig. Välj miljömärkta färger och se till att vädra när du målar eller lackar. Färgrester lämnas sedan till närmaste miljöstation.
Låt inte barnen vara med när du använder färg, lack och sprayer med lacknafta som lösningsmedel. Ställ inte penslar i blöt i lösningsmedel där barn kan komma åt dem.

Tapet
Strukturtapeter och våtrumstapeter innehåller ofta PVC (polyvinylklorid eller vinyl). PVC har vinylklorid som byggsten. Det är ett ämne som är klassat som cancerframkallande. För att kunna göra ett mjukt golv av PVC tillsätter man mjukgörare, traditionellt använder man sig av olika slags ftalater. Det finns ett stort antal olika ftalater, varav några kan störa fertiliteten och ett flertal misstänks vara hormonstörande. Mjukgörarna läcker ut ur produkten under hela dess livslängd. Det finns även ftalatfri PVC som är ett bättre alternativ. Men kunskapen om ersättarna är bristfällig. Papperstapeter som limmas med stärkelsebaserat tapetklister är bra miljöval. Välj miljömärkta tapeter som finns på marknaden.

Tips och råd

 • Ha rutiner för att ställda miljökrav på entreprenaden följs, dokumenteras och redovisas.
 • Med en loggbok ska man dokumentera byggvarorna, vilka volymer det är och var i byggnaden de används. Det finns även krav på  exempelvis dokumentation av avvikelserapporter.
 • Använd miljöbedömningssystem som till exempel Byggvarubedömningen, SundaHus, Basta Online AB eller Svanen.
 • Vid nybyggnation, miljöcertifiera byggnaden. En certifiering fungerar som en garanti för att byggnaden håller vad den lovar. Exempel på miljöcertifieringar är Miljöbyggnad, LEED, BREEAM, GreenBuilding  eller Svanenmärkta hus.

Vid bygganläggningar är det även viktigt att rutiner finns för att hantera avfall så att det tas om hand på rätt sätt. Kringdrivande plast, som emballage och frigolit, från bygganläggningar

Goda exempel

Välj

 • nyproducerade möbler utan kemiska flamskyddsmedel
 • möbler utan stoppning och tyg
 • madrasser utan kemiska flamskyddsmedel
 • madrassöverdrag utan PVC; välj madrasser med avtagbart och tvättbart tyg eller av plast som    polyeten (PE), polypropen (PP) eller polyuretan (PUR)
 • tvättbara filtar/mattor
 • naturmaterial
 • Produkter med en miljömärkning. Naturskyddsföreningens miljömärkning av en mängd produkter är Bra MiljövalSvanen har ett stort produktsortiment som täcker alltifrån möbler, textilier, papper och hus. EU Ecolabel är EUs miljömärkning och ersatte märkningen som hette Blomman. För ansvarsfull avverkning av skog finns FSC. För digitala produkter som datorer och skärmar finns TCO certified. GOTS och OEKO TEX finns i olika kravnivåer av textilier.