Senast uppdaterad: November 17, 2019

Inköp

Som konsument har du möjlighet att påverka både marknaden och innehållet i din shoppingpåse. Men det är svårt att se på en vara om den innehåller några skadliga kemikalier. Varor behöver varken märkas eller ha innehållsförteckning. Därför är det bra att vara en frågvis konsument.

Skillnaden mellan en kemisk produkt och en vara
I regelverken skiljer man mellan kemiska produkter och varor. Kemiska produkter kan exempelvis vara diskmedel, tvättmedel, rengöringsmedel, målarfärg, lim. Kring kemiska produkter finns ett ganska omfattande regelverk. Om de innehåller något farligt ämne måste de vara märkta med en farosymbol.

För varor är lagstiftningen och informationsplikten svagare. Vissa skadliga ämnen är förbjudna att använda vid produktion inom EU, men får användas om varan tillverkas i exempelvis Asien och sedan importeras till EU. För några varugrupper, bland annat leksaker och elektronik, finns särskilda regler som gäller även för varor som tillverkas utanför EU.

Kemikalier används för att tillverka många av de varor som vi använder i vår vardag. De tillsätts för att ge varorna färg, form och andra egenskaper. Kemiska ämnen kan frigöras från varan under hela dess livslängd. Både vid tillverkningen och när den blir till avfall, men även medan den används.

Prylar att ha koll på

Här är några exempel på skadliga kemikalier som kan finnas i varor:

 • Plast kan innehålla mjukgörande ämnen som exempelvis ftalater och klorparaffiner men också blyföreningar, kromater och tennföreningar.
 • Textil kan innehålla formaldehyd, antimögelmedel, flamskyddsmedel, färgämnen och impregneringsmedel.
 • Läder kan innehålla garvämnen, till exempel krom.
 • Accessoarer och smycken kan innehålla nickel, kadmium och bly.
 • Sportkläder och skor kan innehålla olika antibakteriella ämnen.

Goda exempel

Appar

 • Vara utan fara är ett bra verktyg att ha med sig i mobilen. Den finns även som webbplats och fungerar med dator.
 • Tjek Kemien är en app där du kan skanna streckkoder och få upp information. Eftersom den är dansk kan viss information som gäller svenska förhållanden saknas.
 • Grön Guide från Naturskyddsföreningen finns både som app och som webbplats.
 • Miljöföreningen BUND i Tyskland har tagit fram en app som är på tyska.
 • På EU-nivå utvecklas en informationsapp  AskREACH för bland annat konsumenter.

Trycksaker och utskrifter

 • Ladda ner Stockholm stads broschyr med samlade tips för ett kemikaliesmart hem.
 • Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr om kemikalier i barns vardag.
 • Bloggen Barn-och kemikalier har tagit fram ett infoblad 2015 som fortfarande är aktuellt, där det finns tips inför val och inköp på ett lättförståeligt sätt.
 • Företaget Retoy har tagit fram en checklista för dig som vill rensa ut bland leksakerna och vad du kan tänka på vid inköp.
 • Informationskampanj av danska miljöstyrningsrådet finns att skriva ut som broschyr.

Webbsidor

 • Jackor med högfluorerade ämnen, plastleksaker med förbjudna ftalater och mat med bekämpningsmedelsrester. Skadliga kemikalier kan dölja sig i hemmets allra lugnaste vrår. Men i vissa fall är det enkelt att göra ändringar som bidrar till en minskad exponering. Stockholms stad har gjort en sida för dig som vill leva lite mer kemikaliesmart.
 • Högfluorerade ämnen, bisfenoler, ftalater, bly och bromerade flamskyddsmedel – skadliga kemikalier kan finnas i de mest vardagliga varor som möbler, byggmaterial och matförpackningar. Stockholms stad har en informationssida om skadliga ämnen i vår vardag och hur man kan handla kemikaliesmart – bli en frågvis konsument.
 • Den norska konsumentupplysningen Forbrukerrådet genomför diverse tester av produkter. Under 2017 gjordes ett test av solkrämer och deras innehåll.

Få koll på miljömärkningarna
När du väljer miljömärkt är du med och bidrar till fler produkter och tjänster som tar hänsyn till natur och miljö. Naturskyddsföreningen har en guide som visar de oberoende miljömärkningarna som används i Sverige. Naturskyddsföreningen berättar även om andra typer av märkningar som är vanliga och vad de står för. Du kan även beställa hem broschyrer i fickformat med förklaringar av diverse märkningar. Märkesguiden finns som app och webbapp.