Välkommen till Kemikaliesmart Skåne

Vi formar barnens miljö

Kemikaliesmartskane.se är din kunskapsresurs för en sundare miljö i förskolan, skolan och hemmet. Här samlar vi information till pedagoger, skolpersonal och vårdnadshavare så att vi tillsammans kan skapa en kemikaliesmartare miljö med fokus på barns och ungdomars hälsa och välbefinnande. Klicka på de färgglada knapparna och få tips och råd, goda exempel och intressanta länkar.

Kemikaliesmart Skåne är med sitt helhetsgrepp ett unikt initiativ. Genom webbplatsen tar några av Skånes kommuner – i samarbete med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne – steg för att förverkliga etappmål i regeringens handlingsplan för en giftfri vardag, där barns hälsa är ett viktigt fokus. Kemikaliesmart Skånes mål är att stärka medvetenheten bland vårdnadshavare och vuxna som arbetar med barn om närmiljöns påverkan på barn. På vetenskaplig grund och på ett lättillgängligt sätt sammanställer Kemikaliesmart Skåne kunskap om miljöns betydelse för barnens hälsa. Ambitionen är att vara en angelägen informationskanal för vårdnadshavare och skolpersonal, men även kommuner som vill utveckla sitt miljöarbete.

Presentation av webbsidan finns här.